Cursuri auditori

Cursuri Auditori Interni si Specialisti Sisteme de management

Companiile care au implementat un sistem de management ISO sau sunt in curs de implementare ISO, au nevoie de cel putin un reprezentant instruit pentru a efectua audit intern.

SMS Business Center in colaborare cu Organisme de Certificare recunoscute international, organizeaza cursuri de auditori interni orientate spre practica in domeniul auditului sistemelor de management ISO. 
Aceste cursuri urmaresc dobandirea de cunostinte si capabilitatea de a audita sistemul de management conform stadardelor ISO, de a raspunde cerintelor de reprezentant al managementului calitatii (RMC sua RMI), de a efectua audituri interne, de a cunoaste metodologia de audit si de a organiza procesul de audit. Instructorii sunt lectori cu experienta practica si pedagogica care in acelasi timp sunt si auditori activi, prezentand cazuri practice in cadrul cursurilor. Datorita abilitatilor pedagogice, ei reusesc cu succes sa transfere cunostintele teoretice si practice.
 Evenimentul se adreseaza persoanelor care fac/ vor face parte din echipa de audit intern pentru sisteme de management ISO din cadrul unei organizatii sau care are in curs de implementare si certificare unul din stadardele ISO. 
La finalul cursului, veti dobândi cunostinte valoroase despre modul de a planifica si coordona activitatea de audit din firma dumneavoastra în conformitate cu cerintele impuse de standardele ISO.

1. Audit: proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor obiectivă pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

2. Auditor: persoana care are competenţa de a efectua un audit.

3. Cerinţă: nevoie sau aşteptare care este declarată, în general implicită sau obligatorie.

4. Proces: ansamblu de activităţi intercorelate care transformă intrările în ieşiri.

Va rugam sa ne contactati la 0735 154 771 sau pe adresa de email: office@iso-bc.ro pentru informatii legate despre planificarea cursurilor.