Consultanta si certificarea bunelor practici in distributie (GDP)

Orice persoană care acționează în calitate de distribuitor angro trebuie să dețină o autorizație de distribuție angro. Directiva 2001/83/CE si ordinul ministerului sanatatii 131_2016 prevede că distribuitorii trebuie să respecte principiile și orientările privind BPD (Bunele Practici de Distribuție).

Având în vedere progresele recente înregistrate în domeniul practicilor adecvate de depozitare şi distribuţie a medicamentelor de uz uman în Uniunea Europeană, în ceea ce privește prevenirea pătrunderii medicamentelor falsificate în lanțul legal de aprovizionare. Ghidul privind Buna Practică de Distribuţie necesită o nouă abordare.

Good Distribution Practice (GDP) sau Buna practica de distributie – acea parte a asigurării calității care garantează menținerea calității medicamentelor în toate etapele lanțului de aprovizionare, de la sediul producătorului la farmacie sau la persoana autorizată sau îndreptățită să furnizeze medicamente populației.

În timpul procesului de implementare a bunelor practici de distribuţie,consultantii noştri analizează procesele şi politicile dumneavoastră, dezvolta si implementeaza proceduri aferente, pentru a garanta că, în calitate de potenţial distribuitor de produse farmaceutice, furnizaţi constant produse de bună calitate.

Echipa SMS Business Center va asigura de buna calitate si cantitate a serviciilor de consultanta si ne asumam responsabilitatea pentru buna finalitate a proiectului : CERTIFICAREA!

Un certificat valid privind bunele practici de distribuţie (GDP) demonstrează că organizaţia dumneavoastră este dedicată menţinerii calităţii în toate aspectele serviciilor furnizate, dorind să fie un partener vital în cadrul lanţului de aprovizionare din domeniul asistenţei medicale.

Contactați-ne pentru a afla mai multe informații despre certificarea practicilor de bună distribuţie pentru procesul industriei farmaceutice.